Logo
Menu

Vil du vite mer om Villa’n?

350777
Wergelandsveien har fått navn etter Norges kjente dikter Henrik Wergeland, som i mange år hadde kunstnerboligen ‘Grotten’ lenger ned i veien, som sitt hjem. Foto: Trond Isaksen/Statsbygg

Wergelandsveien 25 ble regulert som en del av arkitekt Hans D. F. Linstows plan for Det kongelige slott i Oslo. I denne planen lå blant annet opparbeidelsen av Slottsparken, Parkveien, Wergelandsveien og Karl Johans gate, først kalt Slottsveien.

«Villa’n» er tegnet av Linstows assistent, Johan Henrik Nebelong, og ble oppført i 1846 som bolig for eiendommens første eier, generalløytnant Johan Georg Ræder. Senere beboere og eiere har inkludert notabiliteter som byråsjef Christian Burchard Emil Wedel Jarlsberg, handelsborger Carl Neuberth, samt hoffsjef Fredrik Frantz Michael Wilhelm Rustad.

«Villa’n» er en stor villa utført i senklassisistisk stil. Den symmetriske hovedfasaden domineres av et bredt, fremskutt midtparti, der annen etasjes vinduer er rundbuede og det midtre av disse markeres med en gavlformet overdekning. Den enkle, toetasjes portnerboligen var tiltenkt en rolle som midtakse i et større symmetrisk anlegg, der høyre del skulle utgjøres av en villa identisk med den som står der i dag.

Wergelandsveien har fått navn etter Norges kjente dikter Henrik Wergeland, som i mange år hadde kunstnerboligen ‘Grotten’ lenger ned i veien, som sitt hjem.