Logo
Menu
AE_Webres_FotoHelgeBrekkeAkershurs_Eiendom_201933980
Trond Aslaksen Megler
Mobil: +47 928 86 966 E-post: ta@akershuseiendom.no
AE_Webres_FotoHelgeBrekkeAkershurs_Eiendom_201933891
Ulrik H. Johannessen Megler
Mobil: +47 464 78 958 E-post: uj@akershuseiendom.no

Ovtun Eiendom – med generasjoners erfaring

Ovtun Eiendom har over 60 års erfaring som eier og forvalter av fast eiendom i Oslo, med hovedvekt av eiendommer i Oslo vest.

Selskapet er kjent for høy standard på sine utleieobjekter, effektive løsninger, personlig engasjement og tett oppfølging av kundene.